pluss-garanti-top

Icopal Pluss Garanti

20 års garanti for tette tak
Icopal er landets første og eneste produsent som gir en garanti for at taket holder tett i minst 20 år. Pluss Garantien tilbys gjennom Team Icopal-kjeden, og stiller krav til hvilket system som er brukt til å tekke taket.
 
Riktige valg i et tøffere klima
Icopals takgaranti er for byggeiere som forstår at riktige produkter tekket av erfarne fagfolk gir størst trygghet og lavest mulig kostnad på taket over tid. Hensikten med Pluss Garantien er tredelt:

  • Den skal belønne de som tar riktige valg i et klima som blir stadig tøffere
  • Det skal skapes en større bevissthet rundt de store kvalitetsforskjellene på takbelegg
  • Ønsket er å motvirke en negativ trend der kortsiktige innkjøpsbeslutninger vektlegges fremfor langsiktige gode løsninger
 
Icopal Pluss Garanti
tilbys kostnadsfritt og skal gi kundene forutsigbarhet og lavere kostnader over tid – og ikke minst: Færre bekymringer. Garantien tilbys på nye, samt rehabilitering, av flate og svakt hellende tak. Icopal AS garanterer for både produkt og utførelse i hele garantitiden. Om det i garantiperioden oppstår utettheter vil Icopal AS og Team Icopal utføre eller besørge nødvendige reparasjoner av takbelegget, fra og med isolasjonslaget og opp.

8-20 års garanti
Kombinasjonen av faglig tyngde, kunnskap om hvilke valg som er klokest, og de fremste kvalitetsproduktene gjør at Icopal trygt kan gå mye lenger i sine garantier enn noen andre aktører. Garanti tiden avhenger av hvilke produktsystem som blir valgt, og gir følgende dekning:

 Produktsystem
PLUSS GARANTI 
 Monarplan FM 1,6mm      8 år
 Icopal Mono PC (ett lag)     15 år
 2-Lag , Icopal Base og Icopal Top     20 år

For at Pluss Garantien skal være gyldig kreves jevnlig inspeksjon av taket, og minst to ganger i året.
Les mer om våre tjenester for service og vedlikehold.
 
Trygghet for byggets viktigste fasade
Icopal pluss garantien er for:
  • Byggeiere som ønsker riktig løsning, trygghet og forutsigbare kostnader
  • Entreprenører som ønsker å levere de mest kvalitetstunge leveransene
  • Arkitekter og ingeniører som ønsker de beste føringene for sine prosjekter
  • Vedlikeholds- og driftsansvarlige som ønsker en problemfri hverdag
 
Markedets ledende kvalitetsprodukter montert korrekt er den viktigste forutsetningen for å få et perfekt fungerende tak. Team Icopal følger standarder og oppfyller kvalitetskrav på det vi mener er markedets beste tekkemetode. Kjeden dekker hele landet og består av nærmere 30 profesjonelle takentreprenører.
Finn din takentreprenør på Team Icopals nettside


IcopalTak.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her.
icopaltak-web-backgorund