dokumentasjon-top

Informasjon

Ytelseserklæringer (DoP)
For byggevarer hvor det finnes en harmonisert europeisk produktstandard (hEN) er det obligatorisk å CE-merke produktet. I tillegg er det krav om å utarbeide en ytelseserklæring som blant annet gir informasjon om produsent, bruksområde, attestasjonssystem og byggevarens ytelser i henhold til tillegg ZA i produktstandarden. På engelsk kalles ytelseserklæringen for Declaration of Performance (DoP).

Teknisk datablad (TDS)
Et teknisk datablad kan inneholde tekniske informasjon utover det ytelseserklæringen angir, samt annen relevant informasjon om produktet som for eksempel dimensjoner, farger, etc.

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
FDV-dokumentasjon beskriver hvordan man vedlikeholder et produkt etter installasjon og omfatter i hovedsak overlateprodukter. Her finnes opplysninger om hvordan man kan rengjøre et produkt og hvor ofte man bør gjennomføre ettersyn. Det er ikke krav til slik dokumentasjon for produkter som bygges inn i en konstruksjon.

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Et sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av kjemiske stoffer.

Sertifikater og tekniske godkjenninger (TG)
Her finnes sertifikater, tekniske godkjenninger eller ETA’er på produkter eller systemløsninger.

Miljødeklarasjoner (EPD)
Miljødeklarasjoner gir en kortfattet dokumentasjon av miljøegenskapene til et ferdig produkt.  I Norge og internasjonalt er dette forkortet til EPD, som står for Environmental Product Declaration. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA-analyse), som er en vurdering av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending.

Monteringsanvisning (MON)
Monteringsanvisningene viser hvordan et produkt settes sammen eller monteres, og eventuelt hvilke tilbehørsprodukter som finnes og skal benyttes.
IcopalTak.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her.
icopaltak-web-backgorund