underside-icopaltak-2017

Hvem er vi?

IcopalTak AS har 10 avdelinger og beskjeftiger over 200 taktekkere i Norge.
Dette gjør oss til en av landets største takentreprenør, målt i omsetning og menneskelige ressurser.

Vi legger vekt på personlig kontakt
I IcopalTak tilstreber vi en flat organisasjon med korte beslutningsveier. Aksepterer du et tilbud fra oss, vil du kun ha èn person å forholde deg til når prosjektet skal gjennomføres. Din kontaktperson er vår prosjektleder, som er mellomleddet mellom deg som kunde og våre fast ansatte taktekkere. Dette forenkler kommunikasjonen og reduserer mulighetene for misforståelser. Overfor alle ledd i byggeprosessen – fra arkitekt til håndverker – bistår våre fagfolk med informasjon om Icopal produktene og tekniske løsninger.

HMS
Det kan hende du finner noen som kan gjøre jobben rimeligere enn oss – men ikke grundigere og ryddigere.
Det er svært viktig at både arbeidernes og beboernes sikkerhet er ivaretatt mens arbeidet pågår. Med oss på taket kan du være trygg på at HMS-kravene følges til punkt og prikke. Dette gjelder også alle nødvendige forsikringer og sertifiseringer.

Nybygg
Ved oppføring av alle typer bygg og boliger deltar vi gjerne i prosjektering for å oppnå de beste tekniske løsninger. Vårt kvalitetssikringssystem gjør oss profesjonelle i alle ledd, fra forprosjektering til overlevering av FDV-rapporter og sluttdokumentasjon.

Service og Vedlikehold
Taket er byggets viktigste og mest utsatte fasade. La IcopalTak kontrollere taket før lekkasjene kommer og skadene er et faktum. Det kan være store kostnader å spare på å inngå en serviceavtale om regelmessig taksjekk.

Rehabilitering – eneboliger og borettslag
Vi utfører alle typer rehabiliteringer av flate tak. Det være seg alt fra garasjer, terrasser og eneboliger, til større borettslag og næringsbygg.
På større rehabiliteringsprosjekter er vi også behjelpelig med å utarbeide beskrivelse som igjen danner grunnlag for et komplett og sammenlignbart pristilbud. Vi gir også råd når det gjelder etterisolering for bedre fyringsøkonomi.
    IcopalTak.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her.
    icopaltak-web-backgorund