vanntrykksmembran-top

Icopal vanntrykksmembraner

Overdekkede membraner utsettes for store påkjenninger, spesielt i trafikkbelastede konstruksjoner. Bro- og parkeringsdekker, terrasser, grønne tak og andre jorddekkede konstruksjoner stiller store krav til både produkter og utførelse. Våre løsninger er tilpasset disse ulike bruksområdene.

Bro- og parkeringsdekker
Overdekkede mem­braner utsettes for store på­kjenninger, spesielt i trafikkbelastede konstruksjoner. Icopal har laget produkter og løsninger som tar hensyn til dette. Icopal har løsninger som tar hensyn til at det er forskjell på et parkeringsdekke og en bro med tung trafikk og høye hastigheter. Membranen skal være tett under alle forhold og ha mekanisk styrke til å motstå klimatiske og trafikkale påkjenninger. Den skal i tillegg tåle påkjenningene ved direkte utlegging av veiasfalt.
 
Icopals vanntrykksmembraner er utviklet for å imøte­komme disse kravene og leveres i alternative utførelser, bl.a iht. håndbok fra Statens Vegvesen belegningstype A 3-2 for prefabrikerte bromembraner. Ta kontakt med oss for spesialløsninger.

Terrasser, grønne tak og andre jorddekkede konstruksjoner
Vanntrykksmembraner benyttes i konstruksjoner med løstliggende eller fast etablert overdekning. Slike prosjekter stiller store krav til både planlegging, produkter og utførelse. Det er avgjørende for det ferdige resultatet at detaljene er viet stor oppmerksomhet. Kanter, avslutninger, fuger og gjennomføringsdetaljer må vektlegges nøye. Gjennom godt forarbeid spares store utbedrings- og vedlikeholdskostnader.
 
Membranen skal være tett under alle forhold og motstå både klimatiske og trafikkale påkjenninger samt belastningen ved direkte utlegging av veiasfalt. Icopal anbefaler alltid en tolags membranløsning for best mulig resultat.

    IcopalTak.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her.
    icopaltak-web-backgorund